3. ciklus koncerta “Lux Musicae” – ansambl Projekt Lazarus u Krašiću

Objavljeno: 01.10.2018.

Projekt Lazarus je koncertom održanim 30. rujna 2018. godine u okviru 3. ciklusa klasične glazbe Lux musicae nastupio u prekrasnoj i publikom ispunjenoj crkvi Presvetoga Trojstva u Krašiću, na kojemu je predstavio dva velikana hrvatskoga ranog baroka – Ivana Lukačića i Vinka Jelića. Dominantni dio programa bili su moteti iz zbirke Sacrae cantiones, s obzirom da ove godine obilježavamo 370. godišnjicu smrti Ivana Lukačića, na što su se odlično nadovezale skladbe iz zbirke Parnassia militia Vinka Jelića.

Organizatori ovoga koncerta su Hrvatski glazbeni centar, TZ općine Krašić, Općina Krašić i Župa Presvetoga Trojstva u Krašiću.

Glavni pokrovitelj je Zagrebačka županija.