Madrigali concertati u novom broju Vijenca

Objavljeno: 27.10.2023.

U časopisu „Vijenac“ Matice hrvatske objavljen je 26. listopada 2023. tekst muzikologinje dr. sc. Monike Jurić Janjik pod naslovom Dragocjen doprinos oživljavanju rane glazbe, s osvrtom na prvu suvremenu tiskanu transkripciju vrijednoga spomenika hrvatskog ranog baroka – zbirku „Madrigali concertati“ skladatelja i instrumentalista Gabriela Uspera, koju su objavili Ogranak Matice hrvatske u Svetoj Nedelji i Hrvatski glazbeni centar u rujnu 2023. godine, povodom 400. obljetnice prvotiska. Priređivači izdanja su prof. dr. sc. Ennio Stipčević i Ivana Petravić, mag. mus., a urednici doc. dr. sc. Martina Mičija Palić i Robert Palić. Ovo izdanje omogućili su Grad Sveta Nedelja, Zagrebačka županija i Grad Zagreb.

Više informacija na: https://www.matica.hr/vijenac/773/dragocjen-doprinos-ozivljavanju-rane-glazbe-35410/