Projekt Lazarus na nosaču zvuka Hrvatska ranobarokna glazbena baština

Objavljeno: 10.10.2022.

Aulos Varaždin i Koncertni ured Varaždin objavili su kompaktni nosač zvuka „Hrvatska ranobarokna glazbena baština – Izbor iz arhive Varaždinskih baroknih večeri“, na kojemu se u društvu ponajboljih ostvarenja našla i snimka skladbe „Ave Maria“ Francesca Sponge Uspera u izvedbi ansambla Projekt Lazarus pod ravnanjem maestra Darijana Ivezića. Varaždinske barokne večeri su kao jedini nacionalni festival u sjeverozapadnome dijelu Hrvatske glavni pokretač ne samo reproduktivnog aspekta hrvatske barokne glazbe, već i kao afirmativna motivacijska platforma hrvatskim muzikolozima u njihovu nastojanju istraživanja arhivske građe i pripreme glazbenog materijala za suvremenu izvedbu prema prihvaćenim postulatima današnjice. U ovome antologijskome odabiru producenta Vladimira Gotala nalaze se odabrana djela hrvatskih ranobaroknih skladatelja, kao snažni poticaj budućim nastojanjima revitalizacije hrvatske barokne glazbene baštine, nepobitnom dokazu pripadnosti zapadnoeuropskome civilizacijskom i kulturnom krugu.